Nærings- og handelsministeren vil våren 2012 legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA, blant annet for å følge opp evalueringer av selskapene. Fylkeskommunene er, som medeiere av Innovasjon Norge, aktivt med i arbeidet. Innovasjon Norge (IN) og Selskap for Industrivekst (SIVA) er sentrale verktøy i regjeringens arbeid med å styrke innovasjon og verdiskaping i Norge.

I 2009 og 2010 ble både Innovasjon Norge og SIVA evaluert. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) er nå i gang med å skrive en stortingsmelding, som vil følge opp flere anbefalinger fra evalueringene. Målet for meldingen er å legge til rette for et offentlig virkemiddelapparat, som er tilpasset næringslivets behov i årene som kommer.

Diskusjoner i samarbeidsforum
I 2011 ble det opprettet et samarbeidsforum for Innovasjon Norge. INs eiere og oppdragsgivere skal møtes to ganger i året for å diskutere hvordan selskapet bør løse de ulike oppdragene det har fått. 30. november 2011 møttes fylkeskommunene og departementer for tredje gang i samarbeidsforum for Innovasjon Norge, på Gardermoen. Styreleder Reidar Sandal gav forsamlingen en oppsummering av styrets arbeid med forslag til nye mål for Innovasjon Norge, som skal kunne gi et tydeligere bilde av hva selskapet skal gjøre.

Flere av oppdragsgiverne ga uttrykk for at Innovasjon Norges viktigste overordnede oppgave er å bidra til å opprettholde et høyt norsk velferdsnivå. Dette innebærer å håndtere ulike typer oppgaver og oppdrag, ofte spesifisert etter geografi og næringsstruktur. Statsråd Liv Signe Navarsete var tydelig på at Innovasjon Norge har en viktig oppgave i å styrke næringsutviklingen i ulike deler av landet med variasjon i behov og forutsetninger. IN er således viktig både i distrikts- og regionalpolitikken og i landbrukspolitikken.

Fylkeskommunene ønsker å være aktive eiere av Innovasjon Norge. I regi av KS er det derfor etablert en fylkeskommunal eiergruppe for Innovasjon Norge, som rapporterer til fylkesordførerens arbeidsutvalg.

Innovasjon NorgeSIVA

Kilde: Regionalnytt

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2012 | Skriv ut siden