Arendal kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om midler til medfinansiering av Arendalskonferansen i 2012. Konferansen har vært en møteplass for innovasjon og nytenkning for kommunale ledergrupper i 11 år. Arendal kommune er vertskap og økonomisk ansvarlig for konferansen. Hoveddelen av kostnadene bæres av konferansedeltakerne - men dette er ikke tilstrekkelig. Sponsorinntekter har vært viktig i tidligere konferanser. Disse har nå falt bort og det er vanskelig å få inn nye sponsorer. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune bidrar tilsvarende.

Arendalskonferansen har etter hvert opparbeidet en nasjonal anerkjennelse og posisjon i kommunenes arbeid med innovasjon, erfaringsdeling og nytenkning. Dette gjelder både i forhold til faglig innhold og i forhold til selve konferansekonseptet. Til nå har rundt 3000 ledere fordelt på kommuner, fylkeskommuner og nasjonale instanser vært aktive deltakere og bidragsytere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden