Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd for 2012. Samlet søknadssum var 420 500 kroner, mens summen Vest-Agder-museet har til rådighet er 200 000. Til sammen har 16 prosjekter i 12 kommuner fått støtte. Hovedvekten av søknadene har denne gangen ligget på formidling og markedsføring. Flere utstillingsprosjekter har fått støtte, men det er også gitt tilskudd til planarbeid og tiltak innen bygnings- og gjenstandsforvaltning. Fire museer har søkt om faglig bistand fra Vest-Agder-museet. Alle søkerne vil bli kontaktet av museet direkte.

Les mer om hvordan midlene er fordelt her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer