Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning hvor kommunesektoren kan søke midler til finansiering til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Statstilskuddet kan dekke inntil 75 prosent av kostnaden, mens det kreves en lokal egenandel på 25 prosent. Vest-Agder fylkeskommune har over flere år arbeidet systematisk med tilretteleggingsarbeid i samarbeid med kommunene. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa roste fylkeskommunen for innsatsen og samarbeidet under en markering ved en ny tilrettelagt holdeplass i Kristiansand før jul i fjor. Onsdag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om at Vest-Agder i år vil få 4,7 millioner til nye tiltak i 2012.

Fra Vest-Agder ble det sendt inn to søknader for 2012. Kristiansand kommune søkte om 3.0 millioner kroner til videreføring av tilretteleggingsarbeider på Tinnheia. Kommunen er tildelt 1,7 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune søkte om 4,5 millioner kroner til å gjennomføre tiltak langs Sømsveien og er tildelt 3.0 millioner kroner.

På landsbasis var det ca. 57 millioner kroner til fordeling og konkurransen om midlene er hard. Vest-Agder ble samlet tilgodesett med 4,7 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2012 | Skriv ut siden