• av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

  Flere og mer fornøyde kunder i kollektivtransporten

  Det er bred enighet om at det er nødvendig å satse på et vesentlig sterkere kollektivtilbud,...

  Les mer
 • Fylkestinget går inn for at tunnelprosjektet på Hidra kan startes innen årsskiftet 2013/2014
  av admin, 22.02.12

  Fylkestinget åpner for bygging av Hidra landfast

  Les mer
 • Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur
  av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

  En ny Sørvestbane blir svært positiv

  Bygging av en kystnær kombinert høyhastighets- og Inter-City-bane vil ha en rekke positive effekter...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

  Fylkeskommunen søker statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

  Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om nasjonale...

  Les mer
 • Ny president i Nordsjøkommisjonen- Westermoen fast styremedlem
  av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

  Jernbaneforum Sør gleder seg over Jernbaneverkets InterCity-utredning

  Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en...

  Les mer
 • Honnør fra fylkesordføreren til NSB
  av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

  Sørvestbanen enda et skritt nærmere realisering

  Jernbaneverket overrakte i dag konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd...

  Les mer
 • Fylkesutvalget åpner for ny planløsning for Hidra fastlandsforbindelse
  av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

  Også fylkesutvalget anbefaler bygging av Hidra landfast

  Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere...

  Les mer
 • E39-arbeidene mellom Fardal og Osestad i gang
  av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

  Fylkesutvalget opprettholder at ny E-39 må anlegges som firefelts møtefri veg

  Fylkestinget avga 25. oktober Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en konseptvalgutredning...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 03.02.12

  Nye fylkesveistrekninger opprioritert i fylkeskommunens veiinvesteringsplan

  Under budsjettbehandlingen i desember økte fylkestinget budsjettrammen for veiinvesteringer i 2012...

  Les mer

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Fylkeskommunen opprettholder et stort omfang på nyasfaltering i 2012

Etter at fylkeskommunen i forbindelse med en forvaltningsreform i 2010 overtok mange riksveistrekninger fra staten og ble den største veieieren har asfalteringsomfanget økt betraktelig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Regional mulighetsstudie bekrefter positive effekter av ny Sørvestbane

I februar i fjor besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, skulle gå sammen om å få utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Økte kostnader for veianlegg

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil ha enorm betydning!

Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nasjonal transportplan 2014-2023 forslaget: Store behov krever økt satsing:

- Regjeringa sitt mål er å fortsetja opptrappinga på veg, bane og kollektivtransport i langt større tempo og omfang enn før 2006. Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01