Under den tradisjonsrike julemiddagen til fylkestinget i Vest-Agder, ble en rekke priser og stipend delt ut. Forfatterne Paal-Helge Haugen og Tiril Valeur Holter-Andersen fikk Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend, hvert på 100 000 kroner. I sin takketale sa ord-kunstner Haugen: ”Skal ein god idé kunne bli transportert vidare inn i eit levande språk og ei form som omgir stoffet som smidig hud – då trengst det tid. Prøvetid. Prøve- og feiletid. Tenketid. Tid til å leite seg fram i det vidunderlege villnisset som er språket. Ei slik tid kan ein få som gåve i form av eit stipend. Det fortener takk. Stor takk.

Eigenleg er det litt bakvendt å kome her og takke for eit stipend som ein ennå ikkje har sett snurten av, og såleis ikkje har fått brukt. For det som skjer med eit stipend er eit omsetjingsarbeid: I mitt tilfelle handlar det om å omsetje tal på eit papir til ord på papir. Og så får ein håpe at jo fleire siffer det finst i talet, desto fleire, og ikkje minst betre ord kjem det på papiret. Kort sagt: Omsetje kroner og øre til kunst. Dét er oppgåva. Det kunstnarlege resultatet er den eigenlege takk for eit stipend. Men den takken må altså kome seinare. Så eg vonar de kan sjå på denne tildelinga som ei investering.”

Om Paal-Helge Haugen, forfatter:
Paal-Helge Haugen (f. 1945) er oppvokst i Valle i Setesdal, men bor på Nodeland i Songdalen kommune. Haugen er lyriker, prosaforfatter og dramatiker. Han har utgitt mer enn 30 fag- og skjønnlitterære bøker. Tekstene er oversatt til et tyvetalls språk. Forfatteren har mottatt en rekke priser, blant annet Brageprisen for Sone 0 (1992) og Kritikerprisen for Meditasjoner over Georges de la Tour (1990) som også ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris.

Haugen har studert medisin ved Universitetet i Oslo samt film og teater i USA. Han underviste i film- og litteratur på 1970-tallet, og har hatt en rekke studieopphold i utlandet. Han debuterte som forfatter allerede i 1965 med diktsamlingen Blad frå ein austleg hage. Lyrikken hans kjennetegnes av musikalske komposisjonsmønstre der formspråket er tydelig, objektivt og nøkternt. Videre samarbeider han med komponister og billedkunstnere i inn- og utland. I 2009 ble Haugen utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for norsk litteratur og kulturliv.

Året 2008 utga han diktsamlingen Kvartett 2008 som består av fire bøker: Gs bok, Dantes oske, Passasje og Visum. Disse ble hedret med både Gyldendal og Aschehougprisen. Arbeidsstipendet vil bli brukt til å realisere oppfølgeren til Kvartett 2008. Formålet er et bokprosjekt i storformat. Stipendet vil kunne gi ham en mulighet til å konsentrere seg om arbeidet mot utgivelsen.


av Macdonald, Cheryl, publisert 20. februar 2012 | Skriv ut siden