Bygging av en kystnær kombinert høyhastighets- og Inter-City-bane vil ha en rekke positive effekter for sør-vestlandet. Det fremgår at en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund som Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, har gått sammen om å få utarbeidet. De tre fylkeskommunene har ønsket faktagrunnlag og argumenter for at traséen Oslo - Kristiansand - Stavanger vil være det mest samfunnsnyttige alternativet for fremtidig jernbaneutbygging i landet. Fylkestinget ble tirsdag orientert om utredningen.

Den foreliggende traséen, som er utredet av Multiconsult, har som primærmål en trasé som innebærer en reisetid mellom Oslo og Stavanger på tre timer. Jernbanestrekningen vil være én og samme trase for HH- som for IC-bane. Det forutsettes dobbeltspor.

Det legges opp til en trasé som tåler 330 km/t. Samtidig vil en med et IC tog fange opp mye av lokaltrafikken mellom sørlandsbyene. I tillegg til persontrafikken er det også planlagt at godstrafikken skal gå på den samme banen. Totalt vil Sørvestbanen generere en trafikkmengde på 9,4 millioner reisende.

Med den nye HH/IC-banen kan man innen en time reise fra Kristiansand til Stavanger eller Porsgrunn/Skien. Dette åpner for helt nye perspektiver når det gjelder bo- og arbeidsmarked. Landsdelen vil lettere kunne tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft fordi man innen akseptabel reisetid har et utall av arbeidsplasser å velge mellom.
Rapporten er en del av oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vil være et innspill til høring om høyhastighetsbaner i Norge.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer