Det er bred enighet om at det er nødvendig å satse på et vesentlig sterkere kollektivtilbud, spesielt i byområdene. Om den forventede trafikkveksten skal håndteres ved kollektivtransport, vil dette kreve en fordobling av kollektivtrafikken. Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport, som sentrale aktører for bransjen, ønsker å bidra til det samspillet som er nødvendig for å løse den oppgaven. Rapporten «Flere og mer fornøyde kunder – kollektivtransport for å møte framtidens kollektivtransportutfordringer» ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 21. februar. Samferdselsministeren fremhevet at rapporten er et viktig bidrag til Samferdselsdepartementets arbeid med en nasjonal kollektivtransportstrategi.

Satsing på kollektivtransport er spesielt viktig i byområdene av hensyn til miljø og transportavvikling. Samtidig er det nødvendig å ha et transporttilbud i mindre kommuner og distrikter som gjør at alle grupper av befolkningen kan delta i sosiale aktiviteter selv om de ikke har tilgang til bil.
Kollektivtransportbransjen kan selv gjøre mye for å forbedre og markedsorientere sine tilbud, men økt satsing på kollektivtransport krever at mange aktører spiller på lag. Staten, fylkeskommunene og kommunene har virkemidler som må ses i sammenheng – og i sammenheng med tiltak og virkemidler i regi av aktørene innen bransjen. Flere og mer fornøyde kunder er uansett en forutsetning for å kunne lykkes.
NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen fremmer i rapporten forslag om fem strategier for å realisere en kollektivsatsing. Noen av tiltakene vil først gi vesentlig effekt på sikt, men det er viktig raskt å få satt en ny «kurs» for å kunne nå de langsiktige målene. Som grunnlag for et kvalitativt bedre kollektivtilbud og en effektivisering av kollektivtransporten foreslås følgende fem strategier:
(1) Enklere kollektivtransport
(2) Økt kompetanse
(3) Mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene
(4) Langsiktig planlegging og tilrettelegging, og
(5) Helhetlig virkemiddelbruk.
Rapporten er utarbeidet av en styringsgruppe med representanter fra de to foreningene med bistand fra Urbanet Analyse.

Bildet under: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa med rapporten "Flere og mer fornøyde kunder - kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer". Øvrige f.v.: Terje Sundfjord og Jon H. Stordrange fra NHO Transport, Tom Alex Hagen, prosjektleder for Kollektivtransportprosjektet i Samferdselsdepartementet og Erik Gundersen, Jofri Lunde og Siv Wiken fra Kollektivtrafikkforeningen. (Foto: Marit Grøttheim)Rapport til Smf minister

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer