Bedre flytilbud i regionen, samt bedre veier er blant næringslivets viktigste ønsker for å stimulere ytterligere vekst og utvikling på Sørlandet. Dette er blant konklusjonene i Konjunkturbarometeret som ble lansert 16. februar. Det er Oxford Research som har utarbeidet Konjunkturbarometeret på oppdrag fra et partnerskap som består av NAV, SR-bank, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, LO og NHO Agder. Det er åttende gangen dette regionale barometeret utarbeides.

Rapporten måler temperaturen på det regionale næringslivet fra år til år. I 2012-versjonen av barometeret kan man raskt konstatere at det er betydelig optimisme i landsdelens næringsliv, tross usikkerhet internasjonalt. Mye av årsaken til dette er trolig de lyse utsiktene for leverandørene innen olje- og gassindustrien, men også andre bransjer rapporterer i stor grad om forventet vekst det kommende året.

I årets rapport er det også undersøkt hva næringslivet i regionen oppfatter som de viktigste hemmerne for videre vekst. For mange bedrifter er naturligvis både konkurransesituasjonen, lønnsnivået og kompleksitet i regelverk viktige elementer her. Men når det gjelder de mer regionale utfordringene, er det særlig spørsmål knyttet til samferdsel som trekkes frem. Her nevnes først og fremst at flytilbudet i regionen ikke er godt nok, og at vei-infrastrukturen fortsatt har betydelige mangler.
Her kan du lese hele konjunturbarometeret.

Kilde: NHO Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2012 | Skriv ut siden