Lindesnes fyrmuseum står sammen med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Kystverket og Kystverkmusea bak en ny storsatsing innenfor digital kulturminneformidling! Pilotprosjektet Maritimt kulturlandskap – Lindesnes støttes av blant andre Norsk Kulturråd, Riksantikvaren og Sørlandets kompetansefond.

Kollektivreisende både med og uten funksjonsnedsettelser oppfatter tiltak for universell utforming i kollektivtransporten som kvalitetshevende. Tiltakene kan føre til at de reiser mer, viser en undersøkelse Transportøkonomisk Institutt har gjort for Vegdirektoratet. -I underkant av halvparten av de spurte svarer at tiltakene for universell utforming bidrar til at de reiser mer kollektivt Likevel rangeres tiltak for universell utforming lavere enn de tradisjonelt tunge faktorene avgangshyppighet, punktlighet og pris, når det gjelder hva som skal til for at de skal reise mer med kollektivtransport, sier forskerne i følge Samferdselsdepartementet.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden