Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på fylkesvei 42 ved Øylid og Haughomfjellet i Sirdal kommune. Tiltaksområdet er tidligere omtalt som Bjørkåstunnelen. Kostnadsberegningen er nå 121 millioner kroner. Det er tidligere bevilget 72 millioner kroner av nasjonale midler til tiltakene. Statens vegvesen har igangsatt planleggingen av dette arbeidet, men på grunn av kostnadsutviklingen mangler det om lag 48 millioner kroner for å bygge en ny tunnel - Eikelidtunnelen I Statsbudsjettet for 2012 er det bevilget over en milliard kroner som er øremerket skredsikringstiltak og halvparten av disse midlene skal brukes på fylkesveger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2012 | Skriv ut siden

Fra 1. januar i år skal all informasjon på offentlige nettsteder være tilgjengelig i åpne formater. En ny forskrift som trådte i kraft fra nyttår, skal bidra til likebehandling av brukere av offentlig informasjon. Vest-Agder fylkeskommune nettsteder følger opp de nye retningslinjene. -Med denne forskriften sikrer vi at brukere av offentlig informasjon ikke låses til bestemte programvarer eller leverandører for å få tilgang til informasjon på offentlige nettsteder. Dette bidrar til likebehandling av brukerne våre og likere konkurransevilkår mellom programvareleverandørene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer