Fylkesutvalget støttet i går følgende uttalelse: "Ordførerne i de 30 kommunene og de to fylkeskommunene på Agder ser at det pågår en konflikt om Evjemoen skyte- og øvingsfelt mellom kommunen og Forvaret. Ordførerne på Agder oppfordrer Forsvaret til å ta nødvendig ansvar for ikke å stoppe utviklingen i Evje og Hornnes kommune, og for å sikre Forsvarets tilstedeværelse på Sørlandet. Det er helt urimelig å pålegge en kommune å dekke utgifter for en støy/ forurensning som Forsvaret selv er årsaken til."

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2012 | Skriv ut siden