Det ble i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune setter ned en gruppe som skal samle inn og systematisere skriftlig, muntlig og annen informasjon om trafikkulykken i Kenya, fra ansatte, elever og andre involverte. Gruppen vil deretter utarbeide en rapport.Trafikkulykken skjedd da en gruppe elever og lærere, sammen med en ansatt fra Elkem, var på besøk i forbindelse med et solcelle-prosjekt i Kitsumu, i Kenya. En elev, Øystein Bronebakk (18 år) omkom, mens tre andre elever fikk alvorlige skader og måtte fraktes hjem med ambulansefly. Disse landet i Kristiansand i går og ble fraktet til Sørlandet sykehus, Kristiansand. I dag ble den første av disse tre utskrevet fra sykehuset.

Gruppens mandat ikke er endelig utformet ennå men noen hovedpunkter for dens arbeid vil være å:

· Samle inn og systematisere skriftlig, muntlig og annen informasjon om selve ulykken fra ansatte, elever og andre involverte

· Gruppen vil få i oppdrag å utarbeide en rapport innen en frist som blir fastsatt noe seinere i samråd med gruppa selv

· Rapporten må få et innehold som, så langt det er mulig,

o klargjør hendelsesforløpet,

o de organisatoriske og administrative forhold omkring selve reisen

o anbefalinger om eventuelle endringer i planlegging og gjennomføring av reiser av denne type i skolenes regi

Gruppa vil få mandat til å innhente den informasjon som den finner nødvendig. Samtidig er det viktig å understreke at gruppa må legge stor vekt på å ivareta sentrale personverninteresser for ansatte og elever.

Gruppas mandat – som sannsynligvis vil være klar i løpet av uka – vil være offentlig med det samme det er klart. Gruppas rapport vil også bli offentliggjort – med et visst forbehold for at lovbestemt taushetsplikt kan komme til å begrense offentlig innsyn i enkeltforhold.

Gruppen skal bestå av 3 representanter fra Vest-Agder fylkeskommune:

Assiterende rådmann, Tore Berntsen, rektor ved Kvadraturen skolesenter, Knut Aasen og juridisk rådgiver, Arthur Tveiten.

I tillegg oppnevner Fylkesmannen, fylkesberedskapssjef Yngve Årøy og seniorrådgiver Rune Amundsen som Fylkesmannens medlemmer i arbeidsgruppen. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy vil lede arbeidsgruppen.

av admin, publisert 23. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer