Vest-Agder fylkeskommune v/ Utdanningsavdelingen sender nå utkast til Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012 – 2020 ut til offentlig ettersyn. Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012-2020 skal inngå i fylkeskommunens styringsdokumenter for arbeid i utdanningssektoren, og være førende for videre utvikling innen videregående opplæring. Høringsfrist er 1.april 2012.

Høringsdokumentet kan lastes ned her.
Dessuten kan du laste ned en presentasjon av bakgrunn, forarbeid og arbeidsprosessen med planen, her.
Sentrale spørsmål i høringsrunden kan være:

 • Hva er status på områder vi bør ha fokus på?
 • Hvilke målsettinger er det avgjørende å lykkes med for å utvikle den videregående opplæringen slik vi ønsker oss?
 • Hvilke strategier bør vi velge?

Høringsperioden er til 1. april 2012.

Eventuelle innspill merkes ref: 10/04477-20:122 og sende
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND

eller som e-post til saksbehandler John Nelvik Lie, jnl@vaf.no

For spørsmål eller avklaringer kan det tas kontakt med saksbehandler John Nelvik Lie 38 07 45 00 jnl@vaf.no eller fylkesutdanningssjef Arly Hauge Arly.Hauge@vaf.no

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer