Jernbaneverket har lagt ut Høyhastighetsutredningen på offentlig høring og berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner kan gi sine uttalelser. Høringsfristen er 29.juni. Det har vært arbeidet i to år med utredningen. Flere strekninger er vurdert for utbygging. Konklusjonen er at strekningen Oslo-Stavanger, via Tønsberg, Porsgrunn, Kristiansand og Egersund er klart beste alternativ og det som må ligge først an til å bli bygd ut. Denne strekningen vil få rundt en million flere passasjerer per år enn noen av de andre strekningene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden