I samarbeid med arrangørene av debattmøtene ”Politikk på brygga” vil Syklistenes Landsforening Mandal arrangere et debattmøte hvor en reiser spørsmålet: ”Hva skal til for å øke sykling blant barn og ungdom”. Debattmøtet vil bli avholdt på Marna Cafe i Mandal torsdag 16. februar klokken 19.00. Fylkesordfører Terje Damman, Mandals ordfører Tore Askildsen og generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes landsforening i Oslo vil delta, opplyser leder av Syklistenes Landsforening Mandal Stein Inge Dahn, som for øvrig er fylkestingsrepresentant for Venstre.

Syklistenes landsforening er den nasjonale interesseorganisasjonen for syklister. Foreningens formål er å fremme bruk av sykkel som et effektivt, helsebringende og miljøvennlig transportmiddel.
I en uttalelse fra foreningens årsmøte betegnes det som en veldig urovekkende utvikling som viser at stadig færre ungdom og barn bruker sykkel. Dette er alvorlig sett i sammenheng med målene i samhandlingsreformen om større prioritering av forebyggende helsearbeid, og med nasjonale tiltak for forebygging av overvekt og fedme blant barn og ungdom.Syklistenes landsforening mener at nedgangen i sykling blant barn er så dramatisk at det krever politisk handling.
Nasjonal reisevaneundersøkelse har vist at nedgangen i sykling særlig er stor blant ungdom. I løpet av en fireårsperiode sank sykkelbruken fra 16 til 9 prosent for aldersgruppen 13 – 17 år (2005 til 2009).

av admin, publisert 15. februar 2012 | Skriv ut siden