Interreg-programmene er blitt et stadig viktigere utviklingsverktøy for norske regioner. Nå kan de bli fratatt muligheten til å lede Interreg-prosjekter. Kommunal og regionaldepartementet ber regionene om bistand. Europakommiisjonen planlegger ingen større endringer i Interreg-regelverket . En tekstmessig endring i forslaget til Interreg-forordningene kan likevel få konsekvenser for Norge. For første gang står det at prosjektleder må komme fra et medlemsland i EU. Departementet har allerede tatt dette opp med medlemsland, og vil arbeide aktivt for at norske aktører kan være prosjektledere også etter 2013. - Jeg vil sterkt oppfordre dere til å bruke de kanaler dere har til å påvirke kommisjonen, sa statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim til fylkes- og kommunepolitikerne under Europapolitisk forum nylig.

Stadig flere fylkespolitikere mener at det internasjonale samarbeidet gjennom Interreg får stadig større betydning.

I forbindelse med EUs langtidsplanlegging presenterte statssekretær Tvinnereim status for flere av de viktige områdene der Norge påvirkes av EØS-reglene, blant annet regionalstøtten. -Det ser ut til at lav befolkningstetthet blir videreført som kriterium både for regional investeringsstøtte, differensiert arbeidsgiveravgift og transportstøtte, sa Kristiansen Tvinnerheim.

Fylkeskommunene og kommunene var opptatt av de norske terskelverdiene for offentlige innkjøp, som ligger langt under EØS-avtalens forpliktelser. KS er skeptisk til at et særnorsk, strengere regelverk gjør offentlig innkjøp vanskeligere i Norge enn i EU.

KRD finansierer halvparten av kostnadene ved norsk deltakelse i Interreg. Dette utgjør i inneværende perioden i overkant av 100 millioner kroner i året.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2012 | Skriv ut siden