Av Statistisk sentralbyrås statistikk for veitrafikkulykker for januar er det gledelig å se at ingen omkom på veiene i fylket i januar i år. Det gjorde det heller ikke i januar i fjor. Antall veitrafikkulykker med skader økte imidlertid mye i januar i år i forhold til samme måned i fjor fra sju ulykker til tretten. Det er samtidig positivt at antall skadde i ulykkene gikk ned fra 22 i januar i fjor til 21 i januar i år. I hele landet var det 17 omkomne i trafikken i januar i år. Det er samme antall som i fjor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2012 | Skriv ut siden