Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført Sørvestbaneprosjektet. -Jeg hilser med glede konseptvalgutredningen fra Jernbaneverket hvor det anbefales at strekningen mellom Drammen og Skien bygges ut som dobbeltsporet bane tilrettelagt for tog med fart på 250 kilometer i timen. Dermed er en viktig del av hele Sørvestbanen fra Stavanger til Oslo via Kristiansand mulig å få ferdig i løpet av de nærmeste årene.

Westermoen mener dette dokumenterer en bevisst satsing på jernbane. Det vil utløse et potensiale av stort omfang for å generere ny trafikk og flytte trafikk fra vei til bane. Han viser til at det i konseptvalgutredning påvises flere positive fordeler på en rekke områder ved å gjennomføre satsingen.
-Når en nå ser Høyhastighetsutredningen og InterCity-utredningen sammen blir det mer og mer klart at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må prioriteres. Når den er på plass vil Sør- og Vestlandet bli koblet mot østlandsområdet på en måte som vil bety svært mye, ikke bare for regional utvikling, men også i nasjonal sammenheng, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer