Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført Sørvestbaneprosjektet. -Jeg hilser med glede konseptvalgutredningen fra Jernbaneverket hvor det anbefales at strekningen mellom Drammen og Skien bygges ut som dobbeltsporet bane tilrettelagt for tog med fart på 250 kilometer i timen. Dermed er en viktig del av hele Sørvestbanen fra Stavanger til Oslo via Kristiansand mulig å få ferdig i løpet av de nærmeste årene.

Westermoen mener dette dokumenterer en bevisst satsing på jernbane. Det vil utløse et potensiale av stort omfang for å generere ny trafikk og flytte trafikk fra vei til bane. Han viser til at det i konseptvalgutredning påvises flere positive fordeler på en rekke områder ved å gjennomføre satsingen.
-Når en nå ser Høyhastighetsutredningen og InterCity-utredningen sammen blir det mer og mer klart at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må prioriteres. Når den er på plass vil Sør- og Vestlandet bli koblet mot østlandsområdet på en måte som vil bety svært mye, ikke bare for regional utvikling, men også i nasjonal sammenheng, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer