Behov for nesten en kvart milliard til rassikring i Vest-Agder

Det er nå klart hvem som skal være representert i fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder for perioden 2012 til 2015. Fondsstyret består av seks representanter med vararepresentanter; to representanter fra hvert fylke og to representanter fra staten. Fire representanter fra første periode fortsetter i styret, mens de to nye styrerepresentantene var vara i forrige periode. Knut Brautaset fra Aust-Agder fortsetter som styreleder, mens Camilla Dunsæd fra Vest-Agder fortsetter som nestleder.

Styret for RFF Agder de neste fire årene er:

Fra Aust-Agder:
Knut Brautaset, styreleder (pensjonist, tidligere rektor HiA)
Tellef Inge Mørland, styremedlem (politiker)
Jan Inge Tungesvik, vara (regiondirektør, KS)
Åse Gunhild Woie Duesund, vara (tidligere Stortingsrepresentant)

Fra Vest-Agder:
Camilla Dunsæd, nestleder (rådmann i Kvinesdal)
Nere Skomedal, styremedlem (dir. engineeringsdivisjonen Umoe Mandal)
Didrik Malthe-Sørensen, vara (pensjonist, tidligere GE Healthcare)
Anne Aunevik, vara (Kristiansand kommune)

Fra staten:
Inger Nilsen Holen, styremedlem (koordinator Regionplan Agder 2020)
Anne-Grete Ellingsen, styremedlem (selvstendig konsulent)
Hilde Nordvik, vara (Sibelco Nordic)
Tor Borgar Hansen, vara (Oxford Research)

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2012 | Skriv ut siden