KS landsting understreker i en uttalelse at kommunene og fylkeskommunene har viktige oppgaver som lokale og regionale samfunnsutvikler på flere områder. Det pekes på at staten har et stort ansvar for rammevilkår for god samfunnsutvikling og for å sikre at ulike interesser fra statlige sektorstyresmakter blir koordinerte. I uttalelsen trekker landstinget frem flere forventninger til staten som angår fylkeskommunene. Dette gjelder innen blant annet vei, bane og sjø, kollektivtransport, regional utvikling, næringstilrettelegging og planlegging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2012 | Skriv ut siden