Gjennom avtalen forplikter UKM Norge og fylkeskommunen seg til å sette utvikling av Ungdommens kulturmønstring i fylket på dagsorden og ha fokus på strategier, møteplasser og ordninger som bidrar til å synliggjøre og stimulere ungdommens kulturuttrykk. Det vektlegges også at fylkeskommunen vil gå foran i arbeidet med å koordinere og hente ut synergieffekter av de tre offentlige satsingene på barne- og ungdomskultur: Den kulturelle skolesekken, Kulturskoler og Ungdommens kulturmønstring.

Inga Lauvdal
Inga Lauvdal
Rådgiver Inga Lauvdal i fylkeskommunens kulturseksjon har i mange år vært primus motor for UKM i Vest-Agder. Hun har en utfordrende jobb med å stå i front for en årlig mønstring med rundt 1000 deltakere i Vest-Agder og om lag 25 000 på landsplan. -Det er arbeidsomt, men svært givende og inspirerende. Jeg har aldri opplevd at vi ikke har hatt mandat eller god ryggdekning fra politisk og administrativt hold i Vest-Agder fylkeskommune. Tilbakemeldingene gjennom årene har vært gode og sporet til ny innsats hos både meg og de mange gode samarbeidspartnerne som medvirker. Det at vi nå får en avtale er bra. Det medfører synliggjøring av aktiviteten – oppgaver, mål og ansvar - og det bidrar til økt forutsigbarhet og forankring, sier Inga Lauvdal.


av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer