-Vi har med sorg mottatt meldingen om bussulykken i Kenya hvor både elever og lærere fra Kvadraturen videregående skole var involvert. En av våre elever Øystein Bronebakk omkom i ulykken. Våre tanker går til alle involverte og spesielt til Øysteins nærmeste pårørende familie og venner og til elever og ansatte ved skolen.

-Våre tanker går også til alle våre samarbeidspartnere i Solarprosjektet, som var foranledningen til skolens besøk i Kenya.

-Jeg retter også en takk til alle som har vist omsorg og omtanke overfor alle berørte i disse vanskelige dagene.

-Fylkeskommunens politiske og administrative ledelse, i tillegg til skolens ledelse har deltatt på de ulike minnemarkeringene og vil også være til stede i begravelsen på fredag, sa fylkesordfører Terje Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2012 | Skriv ut siden