Det siste året har kostnadene for bygging av vei i dagen økt mest, med 6,3 prosent. For bygging av betongbru og fjelltunnel steg kostnadene med henholdsvis 4,5 og 3,7 prosent fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011.

Samlet sett økte byggekostnadene for veianlegg med 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2011.

Kostnadene for drift- og vedlikehold av veier økte med 6,1 prosent fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. I denne perioden er det kostnadene til asfaltering av veger som har steget mest, med 11,6 prosent. Økte priser på det organiske stoffet bitumen er den viktigste årsaken til denne kostnadsveksten. Kostnadene til vinterdrift økte med 4,4 prosent fra 4. kvartal 2010 til samme kvartal 2011.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer