Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord eller utsette byggingen på grunn av kostnadsvekst. Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø anbefalte 1. februar enstemmig at prosjektet må gjennomføres i tråd med et finansieringsopplegg fylkesrådmannen foreslår. I dag fulgte fylkesutvalget opp med et tilsvarende enstemmig vedtak.

Da fylkestinget i 2010 vedtok bygging var prisen 343 millioner kroner. Det ble i høst kjent at

Hidrasundet
Hidrasundet
kalkylen på veiprosjektet oppjusteres til 423 millioner kroner. Kostnadsøkningen skyldes blant annet endret markedssituasjon, geologiske forhold som medfører at bergoverdekningen på tunnelen må økes fra 45 til 50 meter. Det medfører at tunnelløpet må senkes og tunnellengden forlenges med 60 meter. Utover det er sikringsomfanget økt og hensynet til miljø oppjustert.

Fylkesvalget anbefaler at fylkeskommunen tar forbehold om gjennomføring av prosjektet dersom anbudene viser ytterligere kostnadsøkning. Når anbudene foreligger vurderes kostnadsreduksjoner i prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer