Fylkestinget vedtok i desember 2010 at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Det har også vært lagt opp til at planen skal gjelde i tidsrommet 2013-2018. Etter at utkast til planprogram nå har vært ute på høring endres planens navn til:" Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet". Begrunnelsen er at folkehelse er et gjennomgående tema i planen, men har en egen overordnet plan," Felles plan folkehelse og levekår i Agder". Det kan også oppstå forvekslinger mellom de to planene, videre er det flere temaer innenfor folkehelsearbeidet som ikke er berørt i planen. Virkeperioden for planen endres fra 2013-2018 til 2013-2020. Det gjøres for å følge samme periode som Regionplan Agder 2020. Dette ble klargjort i forbindelse med at fylkesutvalget tirsdag fastsatte planprogrammet.

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2020 skal være Vest-Agder fylkeskommunes regionalpolitisk styringsdokument når det gjelder arbeid med fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og bedre folkehelse.

I løpet av høringsperioden ble det mottatt 21 innspill til planprogrammet. I forhold til utkastet har høringen, utover endring av plannavn og virkeperiode, resultert i omskriving av et kapitel om folkehelse og fysisk aktivitet. En har også økt fokuset på arealbruk knyttet til fysisk aktivitet. Nasjonale idrettsanlegg var ikke med i utkast til planprogram. Dette er nå innarbeidet. Kartlegging av friluftsområder er også mer konkretisert i det nåværende planprogrammet.

Det endelige planutkastet vil bli sendt ut på høring i november. Det vil bli en høringskonferanse knyttet til høringsperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer