Europakommisjonen har gitt ut en oppdatert og praktisk guide til ulik EU-finansiering. Guiden kan bidra med nyttig informasjon om hvor du kan søke og hvordan du kan oppnå støtte. "Konkurransedyktige europeiske regioner gjennom forskning og innovasjon" er tittelen på den omfattende guiden på ikke mindre enn 133 sider. Dokumentet bidrar med nyttig informasjon innenfor områdene; hvordan oppnå støtte til forskning, innovasjon og forretningsideer; veien til de relevante støtteordningene; hvordan oppnå støtte fra flere kilder og om de regionale og nasjonale myndigheters rolle i denne sammenhengen.

Guiden omfatter følgende finansieringsinstrumenter:
- 7th Research Framework Programme
- Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
- EU Structural Funds
- European Agricultural Fund for Rural Development
- European Fisheries Fund
- Lifelong learning programme
- LIFE + in the field of the environment.

I tillegg beskrives finansieringsmulighetene innen IPA (Pre-accession Instrument) og ENPI (Euoropean Neighbourhood Instrument).
Du kan laste ned guiden herKilde: Interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2012 | Skriv ut siden