Fakta om Nasjonal Transportplan (NTP)

Planen viser en strategi for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport. Den omhandler både drift, vedlikehold og investeringer.

Planprosessen foregår i grove trekk slik:
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS legger fram et felles forslag til NTP basert på økonomiske planrammer gitt av Samferdselsdepartementet.
Forslaget sendes på høring.
Regjeringen legger fram en stortingsmelding om NTP som behandles i Stortinget.
Planen lages for en tiårsperiode, men med hovedvekt på de første fire årene. Planen revideres hvert fjerde år.
Gjeldende plan er for perioden 2010­­–2019. Planforslaget som legges frem nå dreier seg om perioden 2014-2023.
For spørsmål om pressekonferansen, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Signe Gunn Myre, mobil 90574664.


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden