Styret i Regionalt forskningsfond Agder innvilget 31. januar 2012 fire søknader til fondet på inntil 5,7 millioner kroner. Søknadene var sendt inn til utlysningen med søknadsfrist i oktober 2011. To søkere fikk midler knyttet til regionale bedriftsprosjekter: Act Ob Cuttings AS og Agder Energi Nett AS. Agderforskning fikk innvilget to søknader om midler til regionale institusjonsprosjekter.Følgende søknader om regionale bedriftsprosjekter ble innvilget:

Act Ob Cuttings AS fikk innvilget 489.000 kronerfor å gjennomføre prosjektet ”Biologisk rensing av borekaks og andre oljekontaminerte avfallsmasser”. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en metode for rensing av borekaks og annet oljekontaminert avfall fra olje- og gassindustrien. Act Ob Cuttings AS er et datterselskap av Advanced Cuttings Treatment AS, som ble etablert i 2006 og holder til i Søgne utenfor Kristiansand.

Agder Energi Nett AS fikk innvilget 720.000 kroner for å gjennomføre prosjektet ”Solstrøm på nett – Fase 2”. Prosjektets hovedmål er å undersøke, dokumentere og høste erfaringer om hvordan et nett-tilknyttet solcelleanlegg påvirker nettkvaliteten.

Følgende søknader om regionale institusjonsprosjekter ble innvilget:
Agderforskning fikk innvilget 2 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet ”Culture-based rural development. Construction, implementation and socio-economic impacts”. Hovedmålet er å gi anvendt og teoretisk kunnskap om potensialet og relevansen av kulturbaserte strategier og praksis i bygdesamfunn på Agder.

Agderforskning fikk innvilget 2,5 millioner kroner for å gjennomføre prosjektet “Profesjonalisering av gjestehåndteringssystem på Agder. Utvikling av strategiske verktøy for publikumsutvikling og CRM”. Som blant annet vil undersøke hvordan virksomheter innen kultur og opplevelsesnæringene på Agder kan utforme og implementere suksessfylte strategier for økt publikumsutvikling og kundelojalitet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2012 | Skriv ut siden