Tiltakene ble gjort i Kvina, Mandalselva og Otra. I tillegg ble det gjennomført et stort innfrysningsforsøk i øvre deler av Otra. Samlet sett er det aldri blitt fjernet så mye krypsiv før. Mer penger til tiltak kombinert med at flere av tiltakene dreide seg om vedlikehold på tidligere renskede områder, var grunnen til det store arealet.

Virker tiltakene?
Gjennom mange år er effekten av tiltakene overvåket på faste stasjoner. Konklusjonen er at en ikke klarer å fjerne problemene en gang for alle med mekaniske tiltak. For å holde planten i sjakk, må tiltakene gjentas med noen års mellomrom.
En kan også bruke naturens metoder til å fjerne krypsiv. Innfrysing med is i Otra, og manipulering med vannstanden i et terskelbasseng på Narvestad i Kvina, har vist at en kan stresse planten og hindre kraftig vekst. Men også her må stresset gjentas med jevne mellomrom.
Du kan lese mer om både tiltak og forskning i statusrapporten for 2011 som du finner nedenfor.

Statusrapport 2011

Kilde: Vaf.no og FMVA

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden