På fylkesnivå har en ikke tall for enkeltår, men gjennomsnittstall for femårsperiode. Vest-Agder lå i perioden 2007- 2011 på 21 prosent (mot 24 prosent i 2010), som er en delt 5 plass over de beste fylkene. Aust-Agder kommer som nr. 8 med 24 prosent dagligrøyker (mot 26 prosent i 2010). Med bakgrunn i at det i 1998 var 38 prosent dagligrøykere i Vest-Agder (34 prosent i Aust-Agder), er dette en svært gledelig utvikling!
Mer informasjon finner du på:Nettsiden til HelsedirektoratetStatistisk sentralbyrå

Kilde: FMVA

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. februar 2012 | Skriv ut siden