Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, det vil si bygging av jernbanespor fra Porsgrunn til Brokelandsheia, radikalt vil forbedre jernbanetilbudet i Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Reisetiden blir betydelig kortere, det vil bli flere togavganger, og godstransporten med tog får langt bedre fremkommelighet og blir mer konkurransedyktig.

Videre uttales det: "Sammenkoblingen vil binde sammen Grenlandsregionen og Vestfold-byene med Agder på en helt ny måte, som vil ha veldig positive konsekvenser for bedrifter og arbeidsliv. Mange flere reisende vil velge tog som reisemiddel, og effekten på miljø og klima vil være positiv.

Fylkestinget ber om at Jernbaneverket straks setter i gang detaljplanleggingen slik at sammenkoblingen kan realiseres snarest mulig.

For at Sørlandet skal videreutvikle seg som en utadrettet og næringssterk landsdel, er det nødvendig både med en moderne jernbane og god firefelts vei gjennom Agder. "
Uttalelsen sendes til Samferdselsdepartementet, Stortingets transportkomite, de parlamentariske lederne på Stortinget og Agder-benken på Stortinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer