Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, det vil si bygging av jernbanespor fra Porsgrunn til Brokelandsheia, radikalt vil forbedre jernbanetilbudet i Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Reisetiden blir betydelig kortere, det vil bli flere togavganger, og godstransporten med tog får langt bedre fremkommelighet og blir mer konkurransedyktig.

Videre uttales det: "Sammenkoblingen vil binde sammen Grenlandsregionen og Vestfold-byene med Agder på en helt ny måte, som vil ha veldig positive konsekvenser for bedrifter og arbeidsliv. Mange flere reisende vil velge tog som reisemiddel, og effekten på miljø og klima vil være positiv.

Fylkestinget ber om at Jernbaneverket straks setter i gang detaljplanleggingen slik at sammenkoblingen kan realiseres snarest mulig.

For at Sørlandet skal videreutvikle seg som en utadrettet og næringssterk landsdel, er det nødvendig både med en moderne jernbane og god firefelts vei gjennom Agder. "
Uttalelsen sendes til Samferdselsdepartementet, Stortingets transportkomite, de parlamentariske lederne på Stortinget og Agder-benken på Stortinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer