Vest-Agder fylkeksommune står bak en ny ordning hvor næringsliv og nyutdannede bachelorstudenter ved Universtitet i Agder kobles. Ferdige kandidater fra programmet "Opplevelsesbasert Reiseliv" får nå anledning til å søke på to spennende prosjektjobber innen reiselivet i Vest-Agder. De heldige får enten jobb hos Naturexpo hvor stipendiaten bl.a. skal jobbe med "attraksjonsutvikling i praksis" eller hos Visit Sørlandet. Personen som får tilbudet hos Visit Sørlandet skal kobles opp mot Arena USUS nettverket og bl.a. utplasseres i 3 av bedriftene. Her vil fokus dedikeres til "gjenkjøp i praksis".

Vest-Agder fylkeksommune har en målsetting om at denne ordningen skal bli et permanent samarbeide med Universitetet i Agder, og at den på sikt også vil inkludere Aust-Agder. Stipendiatene vil forøvrig få god oppfølging fra dedikert veileder ved UiA og av fylkeskommunens reiselivsansvarlige Siv Hemsett.
Last ned stillingsannonse Visit Sørlandet her.
Last ned stillingsannonse Naturexpo her.
Søknad sendes på e-post til Siv Hemsett innen 1. mars 2012.

av Hemsett, Siv, publisert 10. februar 2012 | Skriv ut siden