Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt kalt "Mandals Industrihistoriske Senter." Formålet er å utrede hvorvidt Ballastbrygga er egnet sted for formidling av Mandals industrihistorie generelt og spesielt Marna-motoren. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø støttet i dag fylkesrådmannens forslag. Samtidig anbefaler hovedutvalget at fylkesutvalget i neste uke gir grønt lys til forprosjektet og bevilger 150 000 kroner som kreves for å få det gjennomført.

Saken har sin bakgrunn i at i forbindelse med at Mandal Motorfabrikks gamle lokaler på Sanden skulle rives og bygges ut til leiligheter i 2007 engasjerte fylkeskommunen seg for å sikre arkiver og historisk materiale. I 2008 ble det inngått en avtale med Marna Motor AS og fylkeskommunen om bevaring av historisk materiell fra produksjonen av Marna motorer. Denne avtalen betyr at fylkeskommunen vederlagsfritt har overtatt motordeler og deler av produksjonsutstyret. Dette er lagret i lokaler, som Mandal kommune leier av Havnevesenet på Ballastbrygga. Fra 2010 overdro fylkeskommunen ansvaret for drift og oppfølgning av samlingen til Vest-Agder-museet. Høsten 2011 tok Marna Motor AS ny kontakt med Vest-Agder-museet og fylkeskommunen da selskapet ønsket å overlate enda mer av sitt lager som ledd i at selskapet gjennomgår sitt driftsopplegg.

Vest-Agder-museet vurderer samlingen hos Marna Motor som verdifull for regionens og særlig Mandals industrielle kulturhistorie.

Det legges opp til å få nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Mandal kommune, Mandal Havnevesen, Marna Motor AS og Vest-Agder-fylkeskommune til å gjennomføre forprosjektet. Arbeidet skal være gjennomført innen 1. juli i år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer