I alt 484 ønsker å delta i konkurransen Statens pris for attraktivt sted. Nomineringene omfatter 238 steder. Blant disse finner en, i følge konkurransens facebook-side, to steder i Vest-Agder: Lyngdal og Farsund. I landsdelen er i tillegg Evje og Hornnes og Valle foreslått. - Det er inspirerande å sjå kor stort engasjement prisen har utløyst. Dette syner at mange er stolte av heimstaden sin, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Vinneren får en sjekk på 250 000 kroner fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i juni 2012. Prisen skal gå til en kommune eller andre aktører, som ved å involvere offentlige, frivillige og private krefter er med på å øke folk sin oppleving av trivsel, tilhørighet og stolthet til et sted.
- Mange jobbar for å gjere staden dei bur på meir attraktiv, enten gjennom estetisk opprusting eller andre tiltak. Med prisen ønskjer vi å heidre ein aktør, som har skapt stoltheit og trivsel blant innbyggarane, og gjerne auka kjensla av å høyre til der. Eg håpar prisen løftar fram døme og arbeidsmåtar til inspirasjon for heile landet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Les mer om prisen på Distriktssenteret sine nettsider.

av admin, publisert 16. februar 2012 | Skriv ut siden