Inge Lønning vil i møtet belyse arbeidet, og hvilke utfordringer utvalget har møtt i sitt arbeid. Han vil også begrunne hvorfor utvalget har foreslått et eget kapittel om menneskerettigheter i Grunnloven, og hvilke konsekvenser det kan få.

Møtet er åpent for alle.


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2012 | Skriv ut siden