Etter at svarene er gjennomgått konkluderes det med at generelt kan det oppsummeres med at tilretteleggingen er bra på hotellene, men at det foreligger et klart forbedringspotensial hos alle. En klar tendens synes i denne sammenheng å være at hensynet til synshemmede og hørselshemmede kommer noe dårligere ut sammenlignet med andre brukergrupper.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden