Universitetet i Agder tilbyr nå opptak på Y-veien til alle sine ingeniørstudier ved UiA Campus Grimstad. Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få bachelorgrad  i ingeniørfag på ordinær tid, som er tre år. For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan en altså spare et helt år i forhold til å måtte ta forkurset først.Studenter tatt opp på Y-veien starter med et obligatorisk sommerkurs i matematikk. Universitetet i Agder tilbyr nå opptak på Y-veien til følgende ingeniørstudier: Byggdesign, Data, Elektronikk, Flyteknikk, Fornybar energi, Mekatronikk.

Y-veien har blitt en viktig suksessfaktor for at antall teknologistudenter i Grimstad har økt fra 903 i 2006 til 1515 i 2011. Samtidig viser tallene at en av tre som studerer ingeniørfag – byggdesign ved UiA er jenter.

Fred Skagestad-UiA må berømmes for å ha fulgt opp konkrete innspill fra næringslivet. Dette er viktig for den fremtidige rekrutteringen og næringsutviklingen på Sørlandet, mener leder av yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder og utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder (bildet).

Han viser til at mange bedrifter foretrekker ledere, ingeniører og andre medarbeidere, som har startet sin karriere som lærling.- Med læretid og fagbrev finnes store muligheter til videreutdanning med fagskole, mesterbrev og høyere utdanning. Y-veien i ingeniørfag ved Universitetet i Agder er et høyaktuelt alternativ, avslutter Fred Skagestad.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2012 | Skriv ut siden