Folkeavstemningen i 2011 om fylkessammenslåing i Agder er den mest omfattende lokale folkeavstemning som er blitt avholdt i Norge. Det forteller en årlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som også viser at det totalt ble avholdt 13 lokale folkeavstemninger i Norge i fjor. Alle kommunene i Aust-Agder fylke hadde i 2011 rådgivende folkeavstemning om sammenslåing med Vest-Agder til ett Agderfylke. 85 300 innbyggere hadde stemmerett ved avstemningen og 60,4 prosent deltok. Nesten to av tre som avga sin stemme, ønsket ikke en sammenslåing av fylkene.

Første folkeavstemning på fylkesnivå
– Både med tanke på antall stemmeberettigede og antall stemmer avgitt, er folkeavstemningen om sammenslåing til et Agderfylke den mest omfattende lokale folkeavstemning som er blitt avholdt i Norge noensinne, sier rådgiver Tor Henriksen ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Avstemningen om sammenslåing av Agderfylkene var også den første lokale folkeavstemning på fylkesnivå. SSB har totalt registrert 708 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2011.

– Det er morsomt å registrere at vi med vår folkeavstemning er unike i nasjonal sammenheng. Avstemningen ble for øvrig gjennomført i et godt samarbeid med alle kommunene i fylket, sier fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune.

Folkeavstemninger i grensekommunene
Samtidig med fylkesavstemningen ble det i de tre sørligste grensekommunene til Vest-Agder, Iveland, Birkenes og Lillesand, avholdt kommunale avstemninger om en overgang til nabofylket dersom resultatet i fylkesavstemningen ble nei. Samlet sett stemte om lag 70 prosent av dem som avla sin stemme i disse kommunene, ja til en endring i fylkestilhørighet.

En felles søknad om overgang til Vest-Agder ble sendt til Fylkesmannen i Aust-Agder og videre til Kommunal- og regionaldepartementet, som nå behandler saken. Deltakelsen i avstemningene varierte fra 56,1 prosent i Birkenes til 62,1 prosent i Iveland.
Kilde Aust-Agder fylkeskommune


av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden