Agder naturmuseum og botaniske hage er det eneste naturhistoriske museum av en viss størrelse i Norge som ikke er statlig eid, og heller ikke er organisatorisk knyttet til et universitet. Vest-Agder fylkeskommune er i dag en av eierne. Det har de seneste årene vært utredet mulighet for å endre dette. Et utvalg, ledet av museumsdirektøren, la før årsskiftet frem en utredning som har tatt for seg ulike mulige samarbeidsrelasjoner mellom naturmuseet og Universitetet i Agder. I utredningen konkluderes det med at museet og universitet bør slås sammen til én institusjon, slik at Agder naturmuseum og botaniske hage blir universitetsmuseum ved Universitet i Agder. Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om innholdet i utredningen.

I utredningen anbefales det at styrene ved museet og universitetet vedtar en henstilling til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om at museet fra 1. januar 2013 blir en del av Univesitetet i Agder, med navnet Naturhistorisk museum og botaniske hage ved Universitetet i Agder.

Agder Naturmuseum og Botaninske HageDet anbefales videre at det oppnevnes en arbeidsgruppe, med representasjon fra museet og universitetet, som får ansvar for å beskrive og drøfte hvordan museet på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til universitetet, som et universitetsmuseum. Arbeidsgruppen må også beskrive hvordan samlingsprosessen kan foregå på en best mulig måte, med involvering av tillitsvalgte og alle andre ansatte ved museet og de aktuelle fagmiljøene ved Universitetet i Agder.

Videre anbefales det at det tas tar kontakt med museets eiere Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune for å få en avklaring på hvordan framtidig finansiering av universitetsmuseet kan sikres.

Utredningen ble nylig forelagt universitets styre. Vest-Agder fylkeskommune avventer nå et videre initiativ fra Universitetet før det igangsettes en eventuell realitetsbehandling i Vest-Agder fylkeskommune av utvalgets anbefaling. Fylkeskommunen vil da også komme tilbake til fylkeskommunens rolle i den videre driften og de økonomiske forholdene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer