Workshop'ene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Aust og Vest Agder fylkeskommuner inviterte til workshop-serie med Gehl Architects om byer og mennesker i januar og februar 2012. Det ble fokusert på hvordan byrommet kan anvendes for å få til ønsket byvekst. Workshopene ble gjennomført i løpet av tre dager i Arendal i januar, og tre dager i Kristiansand i februar. Det var deltakere fra byene i Aust- og Vest Agder, spesielt var Kristiansand og Arendal godt representert. De som deltok jobber som planleggere i byene og fylkeskommunene.

Gehl Architects er et anerkjent og prisbelønt dansk arkitektkontor, som har vært involvert i store byplanprosjekter i blant annet New York og London. Gehl Architects utgangspunkt er ”at mennesket skal stå i centrum når byen planlægges og udvikles. Først da kan vi skabe levende, trygge, bæredygtige og sociale byer for alle”.
I Arendal ble det fokusert på hvordan mennesker bruker byen. En viktig del av kurset her var praktiske øvelser ute i byen, med bl.a. telling av mennesker som oppholdt seg ute i byen og det ble også trent på å se, og betrakte for å finne ut hvordan folk brukte byens uterom. Fasadene på bygninger ut mot byrom ble vurdert ved å se på tettheten av dører, som er viktige for å skape liv.

I Kristiansand hadde planleggere fra de ulike kommunene hadde med seg opp kart og tegninger fra plasser de ønsker å jobbe med i sine byer. Deltakerne slo seg løs med modellkitt, piperensere og perler i friske farger for å utforske mulighetene til å forbedre plasser i sine egne byer. Det kom fram mye bra og det er et stort engasjement blant planleggere i byene på Agder om å forbedre og skape liv i sitt sentrum.

Samarbeidet med Aust Agder fylkeskommune videreføres med tanke på flere kurs og konferanser om steds- og byutvikling. Det arbeides nå med en felles konferanse om folkehelse og planlegging etter plan- og bygningsloven.
Underl ligger link til innlegg fra workshopen:
Kristiansand - tendenserKristiansand - kvaliteterKristiansand - brukereKristiansand - temporære
Byplanlegging i KristiansandHistorien om ChristchurchLevende småsteder
Oppmuntre sykling

av Vatne Førsvoll, Åse, publisert 22. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer