Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn til ordfører Terje Damman en "Interpellasjon vedrørende diskriminering av nye TT-brukere over 67 år". Han henviser til endringer i reglementet for transporttjeneste for funksjonshemmede og utrykker: "Demokratene reagerer allikevel sterkt på at nye søkere som har fått sin funksjonsnedsettelse etter fylte 67 år som hovedregel ikke kommer inn under TT-ordningen. Dette er en diskriminering av medmennesker som trenger TT-ordningen som har en alder på over 67 år. Vil fylkesordføreren som Demokratene foreta en endring av reglementet på dette området?"

Innledningsvis i interpellasjonen skriver Kleppe at Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-tjenesten - ikke er en rettighet i Vest-Agder, men et transporttilbud som gis ut fra vedtatt reglement og økonomiske rammer. Det er et mål at færrest mulig skal være avhengige av spesialtransport. Vest-Agder fylkeskommune har over tid arbeidet for at stadig større deler av det ordinære rutetilbudet skal være tilrettelagt for medmennesker med nedsatt funksjonsevne. TT-ordningen er derfor ment for søkere som ut fra varig funksjonshemming ikke er i stand til å benytte det vanlige kollektivtilbudet på hjemstedet fordi det ikke er tilrettelagt for dem. Brukergodkjenning vurderes ut fra fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser av direkte betydning for muligheten til å benytte kollektivtilbudet på søkers bosted.

Han viser også til at kriterier for godkjenning av brukere til TT-tjenesten er følgende:

"- At vedkommende ikke er i stand til å komme seg av/på bussen fordi den ikke er tilrettelagt.

- Store sammensatte funksjonsnedsettelser av en slik art at vedkommende må fraktes fra dør til

Vidar Kleppe
Vidar Kleppe
dør og hvor man selv etter tilrettelegging ikke vil være i stand til å gjøre seg bruk av det tilrettelagte tilbudet.

- At man ikke er i stand til å orientere seg. Dette kan gjelde blinde eller sterkt svaksynte eller personer med utviklingshemninger/ kognitive funksjonsnedsettelser med sterkt begrenset funksjonsnivå."

-Endringene i reglementet innebærer en prioritering av brukere med de tyngste funksjonsnedsettelsene. Der rutetilbudet er tilrettelagt, vil godkjente brukere med lettere funksjonsnedsettelser få et redusert TT- tilbud, skriver Kleppe.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer