I oktober skal fylkestingene i Aust-Agder  og Vest-Agder for første gang vedta hver sin regionale planstrategi. Gjennom strategiarbeidet vil vi ta videre og konkretisere arbeidet med Regionplan Agder 2020. Onsdag 11.april blir det dialogkonferanse på Quality Hotell&Resort Kristiansand.Meld deg på her

DE VIKTIGE REGIONALE PLANSPØRSMÅLENE
Dialogkonferanse om regionale planstrategier
Onsdag 11.april 2012, Quality Hotelresort, Kristiansand
Program(kan bli justert noe)

Når

Hva

Hvem

09:30

Registrering, kaffe, rundstykker

10:00

Velkommen

Fylkesordfører Terje Damman, Vest-Agder

10:15

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å skape en bærekraftig utvikling

Seniorrådgiver Terje Kaldager,

Miljøverndepartementet

10:45

Hva er Agders hovedutfordringer og muligheter?

Regional Innovation Strategies(RIS-senteret) UiA. Hans Christian Garmann Johnsen og Jon P. Knudsen

11:15

Beinstrekk

11:30

Hva er Agders hovedutfordringer og muligheter? (Forts.)

Regional Innovation Strategies(RIS-senteret) UiA. Hans Christian Garmann Johnsen og Jon P. Knudsen

12:30

Iverksetting av regionplan Agder 2020

Fylkesrådmann Tine Sundtoft Vest-Agder fylkeskommune Rådmannsutvalget, Regionplan Agder 2020)

12:45

Regionale planstrategier i Aust- og Vest-Agder, prosess og tidsplan

Seksjonsleder Anita Henriksen

Aust-Agder fylkeskommune

Rådgiver Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune

13:00

Lunsj

14:00

Kafédialog: Hvilke planer og strategier trenger vi?

Fasilitator Erik Dale

16:00

Avslutning

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund, Aust-Agder

Påmelding innen fredag 30.mars

av admin, publisert 16. mars 2012 | Skriv ut siden