Fylkeskommune har som mål å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune. I dag var avtaleforslaget til behandling i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø som tilrår at fylkestinget skal godkjenne avtalen. Et av områdene i avtalen omhandler samarbeid om utvikling av et moderne Nodeland. Denne delen av Songdalen kommune vokser sterkt med kort reiseavstand til arbeidsplasser i Kristiansand. Denne utvikling antas å ville fortsette. Det legges opp til at fylkeskommunen og kommunen skal samarbeide om å få laget en mulighetsstudie for området og at utgiftene til dette arbeidet deles.

Mulighetsstudien skal ta for seg for Nodeland - Nodelandsheia - Brennåsen området knyttet til overordnet arealbruk og større etableringer. ”Regional plan for Kristiansand regionen 2010 – 2050” vil bli lagt til grunn for arbeidet. Det vil bli vurdert hva som kan eller bør legges til rette for av større utbygginger i området innenfor bolig, handel og annen næringsvirksomhet. Det vil bli sett på Nodeland som trafikknutepunkt, spesielt med henblikk på kollektivtrafikktilbud, inkludert togtilknytning til og fra Kristiansand. Muligheter for fjernvarme er et annet tema. Songdalen har i den forbindelse, i sitt arbeid innen klima og energi, som et tiltak, utbygging av et nærvarme-/fjernvarmeanlegg på Fagermoen. I avtalen er det lagt opp til at fylkeskommunen og kommunen skal dele kostnaden ved å prosjektere og kostnadsberegne etablering av et biobrenselanlegg og vannbåren oppvarming for den kommunale bygningsmassen og de nye leilighetene på Fagermoen.

I mulighetsstudien inngår også en vurdering av ”kulturfunksjonalitet”, det vil si tilbud som er mulig for et senter av den aktuelle størrelsen. Turløyper og friluftsliv hele året er et ytterligere tema. Det er under utarbeidelse en turstiplan mellom Nodeland og Brennåsen. Planen er faseinndelt og første fase er knyttet til Nodeland sentrum. Midt-Agder friluftsråd har påtatt seg prosjektlederansvar for første fase av planarbeidet. Det er gitt økonomisk støtte til Midt-Agder friluftsråd i planfasen fra både Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer