Fylkesutvalget stilte seg i sitt siste møte bak en uttalelse adressert til Regjeringen hvor fylkesutvalget tilkjennegir at det ser positivt på at regjeringen har tilleggsbevilget 11 millioner kroner i 2012 for å opprettholde drift og beredskap av Redningsselskapets redningsflåte. Fylkesutvalget understreker at redningsskøytene har en viktig plass i beredskapen langs den langstrakte kysten vår. Gjennom mange år har dette vært et vesentlig bidrag til at de som ferdes til sjøs, kan følge seg trygge på at det er hjelp å få i en krisesituasjon. Redningsselskapet er involvert i en vesentlig del av redningsaksjonene til sjøs.

-Redningsselskapet har i følge den informasjonen vi har fått en anstrengt økonomi, selv om private bidragsytere har gjort en betydelig innsats for å opprettholde beredskapsnivået. Dette kan svekke sikkerheten til sjøs og Redningsselskapets muligheter for å drive viktig forebyggende arbeid, uttrykker fylkesutvalget.

Fylkesutvalget anmoder Regjeringen ved neste bevilgningsmulighet å vurdere en høyere fast/ordinær bevilgning i de kommende år. Dette vil være en anerkjennelse av det viktige arbeidet som Redningsselskapet driver, og et håndslag til frivilligheten. Fylkesutvalget understreker viktigheten av å ha alle Redningsselskapets fartøyer operative og anmoder om at de årlige bevilgninger dimensjoneres ut fra dette.


av admin, publisert 22. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer