Vest-Agder fylkeskommune har mottatt varsel om oppstart av en detaljreguleringsplan for Vestre Strandgate 49 som er området hvor Euroterminalen var planlagt lokalisert. Området er også en del av Vestre Havn området som Kristiansand kommune har lagt opp til å utarbeide en egen kommunedelplan for. Fylkeskommunen tidligere har avgitt uttalelser hvor det forutsettes at kommunen foretar en helhetlig avklaring av fremtidig utnyttelse av Vestre Havn området. Da fylkesutvalget nylig behandlet planvarselet ble det signalisert at fylkeskommunen vil vurdere å reise innsigelser til reguleringsplaner for deler av området før en overordnet avklaring foreligger. Det anses som uheldig at det åpnes for en bit for bit planlegging før den helhetlige avklaringen foreligger.

Fra fylkeskommunens side er en opptatt av at området må ses i sammenheng. Kommunen på sin side ønsker å åpne for at det utarbeides planer for delområder. Fylkesutvalget uttalte at fylkeskommunen er positiv til å delta i møter med kommunen for å komme frem til avklaringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2012 | Skriv ut siden