Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte.- Fylkestinget har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i fylkeskommunen. For FrP er det viktig at de ansatte skal føle trygghet og tilhørighet, samt at fylkeskommunen klarer å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Flere bedrifter i Vest-Agder tilbyr nå privat helseforsikring til sine ansatte. Dette er både en trygghet for den enkelte arbeidstaker og et bidrag til at arbeidstakere kan komme raskest mulig tilbake i jobb etter skade eller sykdom. Ansatte med helseforsikring vil få dekket alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold, i tillegg til ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt. Fremskrittspartiet ønsker å få utredet muligheten for at også ansatte i fylkeskommunen kan få tilbud om privat helseforsikring. Bergstøl Andersen ønsker også svar på følgende spørsmål:- Er fylkesordføreren enig i at en slik forsikring kan gjøre fylkeskommunen til en mer attraktiv arbeidsplass? - Er fylkesordføreren av den samme oppfatning som FrP at det viktigste for den enkelte arbeidstaker er å få rask behandling, uavhengig om det er private eller offentlige som står for behandlingen?Hele interpellasjonen kan du lese her.

av Knutsen, Steinar, publisert 20. mars 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer