-Jeg har bedt Vegdirektoratet etablere et prøveprosjekt for å stimulere til rekruttering av bussjåfører. Prosjektet vil gi elever et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding. Hun opplyser at prosjektet kan starte opp skoleåret 2012/2013 ved skoler som har landslinje for yrkessjåfører. - Opplæringen skal være trygg og vil i samarbeid mellom skole og bransje bidra til at flere unge får mulighet til å velge bussjåføryrket, sier samferdselsministeren.

Vegdirektoratet koordinerer prosjektet og vil få på plass nødvendig regelverk. Aldersgrensen for å få førerkort for buss senkes til 18 år for elevene som inngår i prøveprosjektet.

Initiativet til forslaget kommer fra bransjen og skolene. Prosjektet skal evalueres og vil gi dokumentasjonsgrunnlag for å vurdere en eventuell permanent ordning.

Utdanningsdirektoratet, fylkeskommuner og landslinjer er ansvarlig for søknadsprosess, etablering av lærlingplasser og gjennomføring av opplæringen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden