Nye tall fra den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten viser en gledelig utvikling i arbeidet med ungdommer som står utenfor opplæring og arbeid. Aldri før har oppfølgingstjenesten klart å hjelpe så mange ungdommer mellom 15-21 år utenfor opplæring eller arbeid, som nå. En viktig årsak til utviklingen er Ny GIV som er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, fylkeskommunene og NAV. Ny GIV er etablert for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at vel 20 000 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette er ungdom mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Nå har en av tre ungdommer kommet i aktivitet - opplæring, arbeid eller tiltak - etter at de ble overført til oppfølgingstjenesten sist høst.

-Aldri har oppfølgingstjenesten hatt kontakt med flere ungdommer siden rapporteringen begynte juni 2006. Gjennom flere år slet tjenesten med å komme i kontakt med målgruppen og rapporterte årlig om at vel 8-10 000 ungdommer i målgruppen var ukjente for dem. Nå er antallet redusert til under 4000 ukjente, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kristin Halvorsen - Kunnskapsministerminister
Kristin Halvorsen
-Vi ser av tallene at stadig flere ungdommer får oppfølging og tiltak. Det er en økende bruk av NAV tiltak, noe som kan være bra for de som trenger det, men tiltak i NAV er og skal være en nødløsning. Først og fremst bør disse ungdommene tilbys en mer praktisk videregående opplæring, gjerne i bedrift. Fylkeskommunene og de videregående skolene må bruke fleksibiliteten i fagopplæringen slik at langt flere kan tilbys en praktisk opplæringssituasjon som de klarer å stå i, sier Halvorsen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer