Fylkestinget vedtok i 2008 en fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder. Strategien ”Universell utforming, bra for alle - nødvendig for noen”, er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesutvalget har nå besluttet at strategien skal videreføres for perioden 2012 til 2015. Fylkesutvalget avsatte 50 000 kroner årlig for dette arbeidet de neste fire årene. Det er enighet om at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i større grad bør engasjeres tidligere i flere saker hos fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2012 | Skriv ut siden